วิธีเช็คดูบัสแรม

BY admin POSTED IN Blog

หลายคนอยากทราบว่า ที่ตนเองใช้งานอยู่นั้นมีขนาดไหร่ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน Ram ใหม่ เพราะ Bus Ram มีความสำคัญกับการทำงานของ Ram ยิ่ง Bus Ram มีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ Ram สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

cpuz

ตรวจสอบ Bus Ram ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม

สำหรับการตรวจสอบ Bus Ram นั้น วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์ คือการถอด Ram ออกมาดูที่ฉลากด้านหลัง จะมีตัวเลขบอกไว้ ซึ่งตัวเลขนี้สามารถนำมาหาค่า Bus Ram ได้ด้วยการหาร 8 อย่างเช่น

4300/8 = 533 MHz
5300/8 = 667 MHz
6400/8 = 800 MHz

ซึ่งถ้าใครไม่ชำนาญการแกะและประกอบคอมพิวเตอร์ วิธีนี้อย่างเสี่ยง เพราะเรามีตัวช่วยดี ๆ ในการเช็คดู Bus Ram อย่างโปรแกรม โปรแกรม CPU-Z และ โปรแกรม AIDA64

  • โปรแกรม CPU-Z เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความสามารถในการตรวจสอบและบอกรายละเอียดได้ทั้ง CPU และ Ram ที่ติดตั้งในเครื่องว่าเป็นอย่างไร มีค่าและขนาดเท่าไหร่
  • โปรแกรม AIDA64 เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับโปรแกรม CPU-Z ก็ตาม แต่โปรแกรมนี้ในบางส่วนสามารถบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีกว่า ทำให้ทราบว่า Ram เป็น DDR ประเภทใดและค่า Bus Ram มีค่าเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ายิ่ง Bus Ram สูง ยิ่งดีต่อการทำงานของ Ram

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือก Bus Ram นั้น ในกรณีที่เราใส่เข้าไปถึง 2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Ram เราต้องเลือก Ram ที่มี Bus Ram เท่ากัน มิฉะนั้นจะเป็นการลดประสิทธิภาพของ Ram มากกว่าการเพิ่ม