out of memory แก้ยัง...

BY Chandu POSTED IN Blog

คอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory เกิดจากสาเหตุอะไรกัน ?!? ปัญหาคอมพิวเตอร์แสดงข้อความว่า out of memory เป็นปัญหาที่น้อยคนนักที่จะเจอ เพราะในสมัยนี้เมื่อคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับ Memory ไม่ค่อยแสดงให้เห็นนัก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาด ชำรุดหรือเสียหายมากกว่าจึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากคุณผ่านมาอ่านแล้วคิดว่ามีปัญหานี้เก...

อ่านต่อ